SJ, SJ gamle vän….

Ja, här kommer ytterligare en sådan där ”sparka-in-öppna-dörrar”-blogg, men efter att verkligen ha uppbådat en äkta positiv inställning till att börja åka tåg i Sverige på grund av ett konsultuppdrag i Jönköpingstrakten har den föresatsen nu övergått i total resignation över hur värdelöst SJ är på att leverera sin huvudtjänst och serva sina kunder! Jag till och med … Mer SJ, SJ gamle vän….