Falu Rödfärg – Halvlång produktlivscykel…

I större delen av min karriär har jag jobbat inom telekomsektorn. Utan att vara alltför överdriven i beskrivningen av vad som karakteriserar den branschen kan man säga att det är kortsiktighet driven av konstant vidareutvecklad teknologi och prispress. En genomsnittlig produktlivcykel på en mobiltelefonmodell är cirka 18 månader, en abonnemangspaketering från en teleoperatör är tillräckligt … Mer Falu Rödfärg – Halvlång produktlivscykel…